HAvisen udgives af HA85 og fungerer som lokalblad for området. Bladet udkommer tre gange årligt.
Formålet med Havisen er at oplyse og informere lokalområdet om aktiviteter i Hvinningdal, Lysbro og Buskelund, herunder også at fremme demokratisk debat og kulturel og samfundsmæssig oplysning om lokale forhold.

ANNONCER
Bladet distribueres i 3.000 eksemplarer i et annoncemæssigt attraktivt område.
Ønsker du at få mere information om annoncering i bladet, så kontakt os – klik her.

INDLÆG/MATERIALE
Har du indlæg som ønskes bragt i bladet, kan du sende tekst og billedemateriale til os – klik her.
Husk at billeder skal være i størst mulig opløsning/størrelse.

ANSVAR
Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendt materiale som artikler, billeder og andet. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere manuskripter og indlæg, der optages i bladet. Indsendte indlæg og artikler er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med HA85′ officielle holdninger. Redaktionen forbeholder sig ret til at fravælge indsendt materiale.

Ønsker du et fysisk eksemplar af det seneste blad, kan du til enhver tid hente et blad i HA85 klubhuset.

Bladet drives udelukkende på frivillig basis, herunder redaktion, annoncesalg og omdeling.
Har du lyst til at give en frivillig hånd med til en af opgaverne, så tøv ikke med at tage kontakt.

Herunder kan du i pdf-form se de tilgængelige udgaver.