Vi samarbejder med en lang række partnere inden for forskellige områder, som på den ene eller anden måde har relevans for det lokale foreningsliv, særligt i Hvinningdal, Buskelund og Lysbro – og Silkeborgområdet generelt. Her er ikke tale om sponsorlignende samarbejder, men indenfor det idrætsfaglige, det sociale område, logistik og vidensdeling.

Vi er bevidste om vores rolle som forening og vigtigheden af, at være en del af samfundet som en base og ramme for medlemmerne og de frivilliges udviklingsmuligheder. Vi tager ansvar og vil være rollemodeller, for dem der på sigt skal videreføre foreningstraditionen, som mange har gjort det før os.

Herunder kan du se nogle af de samarbejder vi er særligt stolte af.

Frivillig Center Silkeborg er en non-profit organisation, som har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige sociale indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker.

Flere i fællesskaber er et fireårigt udviklings- og forskningsprojekt som fra 2020-2024 skal nedbringe ensomheden i Silkeborg Kommune.

Silkeborg Højskole ønsker at udfordre sine elever på faglighed og mangfoldighed, men også evnen til at samarbejde og kommunikere med sine kammerater. Og på faglinjen Idræt samarbejder vi om at præsentere Esport for eleverne.

Røgfri Fremtid arbejder for, at ingen børn og unge ryger i 2030 og at kun 5 pct. af de voksne gør det. Den vision samarbejder HA85 og Kræftens Bekæmpelse i Silkeborg om.

Yasally Charity Gambia og HA85 har siden 2014 samarbejdet om større donationer af aflagt spillertøj og sportsrekvisitter til børn og unge i fokusområder i Gambia.

Scandia United Soccer Academy og HA85 indgik i 2019 en samarbejdsaftale om fodboldcamps. Den amerikanske delegation besøger Hvinningdal i en uge, før turen går videre til turneringerne Cup No. 1 og Gothia Cup.

Hos Skabertrang ydes en ekstraordinær opbakning til HA85, ved at gøre det muligt for klubben at udgive HA85-magasinet i en Svanemærket-produktion.

Middelfart Sparekasse i Silkeborg samarbejder aktivt med HA85 om bl.a. Hvinningdaldagen, Nissecup og den traditionsrige julekoncert. Som sparekasse er vores opgave at give dig god og nærværende rådgivning, og det er vi gode til: Vi har Danmarks bedste rådgivning og service ifølge Wilkes kundetilfredshedsundersøgelse i 2023. Derfor håber vi at du også har lyst til at støtte os. Læs mere og støt os ved at blive kunde midspar.dk/8600.