HOVEDBESTYRELSE
FORMAND
Morten Dixen Olseth
Tlf. 40 14 59 79
formand@ha85.dk
Bestyrelsen@ha85.dk
ØKONOMICHEF
Frank Ifversen
Tlf. 25 53 78 32
Kasserer@ha85.dk
Bestyrelsen@ha85.dk
BESTYRELSESMEDLEM
Lise Skovmose
Tlf. 61 12 68 52
Bestyrelsen@ha85.dk
BESTYRELSESMEDLEM
Brian Kjøge Jensen
SPONSOR-KONTAKT
sponsor@ha85.dk
HA85 BLADET – HAVISEN
Redaktion og annoncesalg
havisen@ha85.dk
KOORDINATOR FOR HALTIDER
Tine Luise Bunten
tine@bunten.dk
HA85 UDVALG – Kontakt
FODBOLD
Christina Leegaard Jepsen
fodbold@ha85.dk

HÅNDBOLD
Lene Kjøge Christensen
haandbold@ha85.dk
BADMINTON
Anne Grøndahl Poulsen
badminton@ha85.dk
LØB
Ulla Andersen
loeb@ha85.dk
ESPORT
Simon Fischer Holm
esport@ha85.dk
DANS
Trine Søbjerg
dans@ha85.dk
SMÅBØRNS TUMLETID
Mette Kinnari Strudsholm
tumletid@ha85.dk
GYMNASTIK 60+
Bo Rasmussen
seniorgym@ha85.dk
MINIDANS & MAXIDANS
Pia Mikkelsen Toft og Anne Hylling Poulsen
minidans@ha85.dk
HØVDINGEBOLD
Inge Korshøj Steffensen
iksteff@gmail.com
HA-HUSET
FORMAND
Bent Svendsen
Tlf. 61 70 52 68
hahuset@ha85.dk
NÆSTFORMAND
René Bergerling

KASSERER
Frank Ifversen
Tlf. 25 53 78 32
hahuset@ha85.dk

MENIG MEDLEM
Carsten Jensen

MENIG MEDLEM
Frank Fredelund Nielsen
MENIG MEDLEM
Søren Warburg Nielsen
BOOKNING AF HA-HUSET
Janie Thing Andersen
cafe@ha85.dk
NØGLEBESTYRER
Lise Skovmose
noegler@ha85.dk
HALPROJEKT BILERNESHUS ARENA HVINNNINGDAL
PROJEKTANSVARLIG
Rasmus Munch
Tlf. 40 82 16 00
rm@fundraiseren.dk