Delt formandskab Ad hoc opgaver og arrangementer
Anne Grøndahl Poulsen
Mobil: 40756865
badminton@ha85.dk

Søren Ivarsen
Mobil: 23283814
soren.ivarsen@gmail.com

Løses af forældre