Det “moderne forsamlingshus”, idrætsfaciliteter, kultur og aktiviteter, til glæde for alle i Hvinningdal området.

Et flereårigt og vedholdende projektarbejde, bestående af aktører fra Hvinningdal Lokalråd, Skolebestyrelsen og bestyrelsesmedlemmer i HA85, kulminerede omkring årsskiftet 16/17 med meldingen fra Silkeborg Kommune:
Hvinningdal får 2018-bevillingen til næste halprojekt i Silkeborg!

Der blev peget på, at Hvinningdal er det område med det største samlede behov for at få nye faciliteter først. Det giver rigtig god mening, når man ser på alle de fakta, som vi kunne præsentere, og vores vision om at gøre nybyggeriet til hele områdets Fællesskabshus.

Du kan læse meget mere om projektet, indsamlingen og realiseringen her.

Jvf. bekendtgørelse om indsamling, offentliggøres herunder vores overskudserklæring som er accepteret af Civilstyrelsen – klik her.