Kære nye medlem

Her følger nogle informationer, som vi vil bede dig læse igennem INDEN du tilmelder dig som nyt medlem i HA85:

Man er først endelig tilmeldt og dermed kampberettiget, når kontingentet er indbetalt.
Ved indmeldelse i klubben indgår du samtidig et forpligtende fællesskab og foreningen forventer at du og/eller dine forældre giver et nap med.
Det være sig som træner, assistenttræner, holdleder, kagebager, kørsel, vask og ikke mindst ved klubrelaterede arrangementer eller andre ting der forbinder HA85’ og klubbens medlemmer. Til enkelte arrangementer og stævner er der en fast plan for hvilke årgange/hold som skal løfte bestemte opgaver. Skulle man være forhindret i at tage opgaven har man selv ansvar for at finde en afløser.

Ved tilmelding til et hold i HA85 accepterer du samtidig, at der må tages fotos af dig/dit barn/dine børn for at vise foreningens aktiviteter. Billederne kan være af enkelt personer og hold (portrætbilleder). Billederne kan vises på HA85′ hjemmeside, sociale medier og klubbladet HAvisen. Ønsker du ikke at give samtykke til offentliggørelse af portrætbilleder mm., kan du sende oplysning herom med navn til klubbens kommunikationsansvarlige, web@ha85.dk.

Såfremt der skulle være spørgsmål eller andet, er du/I meget velkommen til at tage fat i udvalgsformændene (M/K) eller bestyrelsen, hvis telefonnumre og e-mail-adresser, kan findes her.

Vi håber på en masse gode oplevelser sammen.
Et hjerteligt velkommen som nyt medlem i HA85.

Find dit hold og tilmelding herunder: