Børneattester

Som forening er vi lovmæssigt pålagt at indhente børneattest på alle trænere/ledere som har lederskab/planlagt omgang med unge under 15 år. Ifølge lovgivningen skal dette gøres én gang. I HA85 har vi valgt at indhente nye børneattester hvert år ved sæsonstart.
Kontakt herom sker via borneattest@ha85.dk, som varetages af foreningens kasserer.

Al dialog omkring børneattester behandles fortroligt og i henhold til persondataloven.