Velkommen som frivillig i HA85!

Omkring 100 personer er frivillige i HA85 i én eller anden funktion. Fælles for dem alle er, at deres indsats er ulønnet. Det er en del af eksistensgrundlaget for foreningen. Tilgengæld vil klubben gerne være med til at støtte de frivilliges personlige og faglige udvikling.

Vi klæder de frivillige ordenligt på
Det gør vi ved at tilbyde deltagelse på træneruddannelser, og relevante kurser inden for foreningsarbejdet. Det er en god ballast at have med fremover, og som også kan opkvalificere en fremtidig jobansøgning. Vi har et tæt samarbejde om uddannelser med de største organisationer inden for sport og idræt, DGI, DBU m.fl.

Har du lyst til at blive en del af de frivillige i HA85, så byd ind med hvilken funktion, du kan se dig selv i. Tag fat i en af kontaktpersonerne, som du finder kontaktinfo på her.

Herunder kan du læse en række portrætter af nogle af de frivillige i klubben.

Navn: Klaus Nordentoft Lemvigh.

Hvad laver du til dagligt? 
Sundhedsfaglig konsult hos DEFACTUM, som er et forsknings- og metodecenter under Region Midtjylland.

Hvilken opgave har du i HA85?
Fodboldtræner for U8 drengene.

Hvor længe har du været frivillig i klubben?
Det har jeg været i 3 år.

Hvorfor valgte du at tage en opgave i klubben?
Jeg har fra barnsben været aktiv i foreningslivet, både som spiller og træner. Jeg engagerer mig frivilligt i foreningslivet, da jeg mener det er en kollektive gode og en grundpille i vores samfund, som vi skal værne om, da foreninger ikke længere er et nødvendigt mødested og input til vores liv. Det er vigtigt, at vi i foreningslivet opretholder et fællesskab, hvor folk vil være med til at yde og ikke kun nyde.

Hvem vil du gerne give et skulderklap?
Jeg vil faktisk gerne give samtlige frivillige i HA85 et kæmpe skulderklap. De er alle vigtige rollemodeller, som medvirker til at udvikle børnenes sociale kompetencer og forståelse af fællesskabet og egen identitet.

At dyrke foreningsidræt er i min optik med til at definere hvem man er.

Navn: Trine Søbjerg
Alder: 35 år.

Hvad laver du til dagligt?
Jeg er nyuddannet lærer efter et kursskifte fra tekstilbranchen. Nu arbejder jeg som folkeskolelærer på Funder-Kragelund Skole afd. Kragelund.

Hvilken funktion/post har du i klubben?
Jeg er så heldig at stå i spidsen for et fantastisk dansehold hver mandag aften. Holdet hedder HA85 Danseglæde for Kvinder, og under normale omstændigheder danser vi hver mandag aften omkring 25-30 danseglade kvinder i alle aldre sammen i spejlsalen. Vi har en fest til blandede glade rytmer og danser uden koreografi eller regler. Vi danser, fordi vi ikke kan lade være, og fordi det er så befriende, at vi ikke kan danse forkert. Ingen dømmer og ingen bliver bedømt – jeg tror det er tiltrængt for mange i en presset hverdag. Hvor længe har du været frivillig i klubben? Siden jeg i november 2017 startede holdet ”Minidans”.

Hvorfor valgte du at tage en opgave i klubben?
Min datter ville gerne gå til dans, men desværre var der ikke et hold til hende i området. Så ret spontant tænkte jeg, at jeg ville prøve at starte noget op selv. Der var enorm opbakning fra foreningen, og holdet blev hurtigt en realitet. Efterhånden mistede mine egne børn dog interessen, men jeg var blevet bidt af dansen, og jeg var sikker på, at der var flere voksne kvinder i området, der elskede at danse lige så meget som jeg. Derfor startede jeg holdet Danseglæde for Kvinder, og det har jeg ikke fortrudt et øjeblik. Det skaber så meget positiv energi, og har givet mig et fantastisk netværk som tilflytter. Man glæder sig til hver mandag, og vi går altid hjem med fornyet energi til resten af ugen.

Hvordan har I tacklet corona-perioden på danseholdet?
Jeg forsøgte en enkelt gang med ’live-dans’ via facebook, men fandt hurtigt ud af, at det var for kringlet med musikrettigheder. Efterfølgende har vi mødtes max 10 kvinder på bakken bag hallen med en fantastisk udsigt ud over byen og danset en lille time i solnedgangen. Det har været ret magisk, og vi forventer at fortsætte hver mandag når vejret ellers er godt. Se begivenhed i facebookgruppen HA85 Danseglæde for Kvinder: https://www.facebook.com/groups/162377851106950/

Hvem vil du gerne give et skulderklap?
Lene Kjøge og hendes mand Brian som virkelig bakker op og har bl.a. indkøbt festlige lyskæder til dansesalen, så der ikke er helt så meget spot på når vi danser.

Pia Lund Fedde, badmintonholdleder og udvalgsmedlem

Hvad laver du til dagligt?
Til dagligt arbejder jeg som sekretær på Regionshospitalet Silkeborg.

Hvilken funktion/post har du i klubben?
Jeg er badmintonholdleder og en del af udvalget omkring badminton.

Hvor længe har du været frivillig i klubben?
Dette er mit andet år som frivillig i HA85, hvor jeg sammen med Heidi Nielsen, er holdleder i badminton for et af U13 holdene, hvor min egen datter Michelle spiller.

Hvorfor valgte du at tage en opgave i klubben?
Michelle har spillet badminton i fire år, og eftersom jeg også selv har spillet badminton (dog efterhånden mange år siden), faldt det mig ret naturligt at hjælpe til som holdleder.
Sidste år var jeg så heldig at komme med det lille hold bestående af fire spillere til Landsmesterskab i Slangerup, hvor vi havde en hyggelig weekend.

Det skal også lige nævnes, at det ingen sag er at være holdleder, når man har så mange gode forældre til spillerne, som altid er parate til at give en hånd med.

Det er skønt at se, at de unge spillere hygger sig, når vi er ude til holdturneringer. De er gode til at heppe på hinanden, give hinanden gode råd, og selv når man har tabt et par kampe, er humøret altid højt.

Hvem vil du gerne give et skulderklap?
Jeg synes, at alle de frivillige i HA85 fortjener ros, men hvis jeg skal nævne en person, som virkelig gør en stor forskel samt ligger et imponerende arbejde i badmintondelen i HA85, så må det bestemt være Søren Ivarsen.

Lasse Nielsen, fodboldtræner i HA85.

Hvad laver du til dagligt? 
Lagerchef på Sinnerups hovedlager i Virklund.

Hvilken opgave har du i HA85?
Jeg er fodboldtræner for U12 drengene.

Hvor længe har du været frivillig i klubben?
Det har jeg været i 6 år.

Hvorfor valgte du at tage en opgave i klubben?
Min søn startede til fodbold som 5-årig, og da der manglede hænder til de nye spillere, meldte jeg mig på banen. Jeg stod jo alligevel og kiggede på 🙂

Hvem vil du gerne give et skulderklap?
ALLE de frivillige i klubben, og i særdeleshed dem i de forskellige udvalg, de gør en kæmpe indsats, som de alt for sjældent bliver rost for.

Stine Leegaard Jepsen, fodboldtræner i HA85.

Hvad laver du til dagligt? 
Jeg er ansat som lektor ved VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg.

Hvilke arbejdsopgaver har du i klubben?
Jeg har i indeværende sæson været træner for U5/6 mix fodboldholdet. Vi er flere forældre, der er tilknyttet holdet og træningen, men jeg har påtaget mig at være officiel head coach.

Hvor længe har du været frivillig i klubben?
Gennem de sidste 2½ år har jeg været en del af trænerteamet omkring min søns fodboldhold, fra han spillede U5/6 til U8. I denne sæson er jeg som nævnt igen træner for U5/6 fodbold, da mine tvillingepiger på 5 år ytrede stort ønske om, at vi fik et fodboldhold op at køre.

Hvorfor valgte du at tage en opgave i klubben?
Historien har gentaget sig her. Da min dreng var 5 år og begyndte at interessere sig for fodbold, eksisterede intet træningshold for den aldersgruppe. Så vi var flere hold forældre, der fik skudt det igang. Det samme gør sig gældende nu, hvor mine piger har fået smag for fodbold – hvilket jeg jo virkelig bifalder. Men her var desværre ikke et etableret hold og der stod ikke just forældre i kø til trænerposten 😉 Derfor er jeg landet her, hvilket for øvrigt er virkelig sjovt og vi hjælper jo hinanden med langt det meste.

Hvem vil du gerne give et skulderklap?
Jeg tænker, der er mange frivillige i HA85, der fortjener et skulderklap. Alle funktioner i klubben er jo væsentlige og det vigtige er vel, at vi sørger for at være så mange som muligt, så opgaverne ikke bliver en byrde.

Frank Ifversen, økonomichef i HA85..

Hvad laver du til dagligt? 
Jeg er ansat i Jyske Bank her i Silkeborg. Derudover er jeg kasserer i en grundejerforening, hjælper med HA-Huset og er økonomichef i HA85 – tilsammen tager det en del af min tid.

Hvilken funktion/post har du i klubben?
Jeg er kasserer/økonomichef i HA85.

Hvor længe har du været frivillig i klubben?
Fra år 2000 og tre år frem havde jeg en periode i bestyrelsen. Og igen siden 2010 – altså 12 år.

Hvorfor valgte du at tage en opgave i klubben?
Uha, til en ekstraordinær generalforsamling i 2010 var der to punkter på dagsordenen: Ny bestyrelse eller lukning af klubben. Jeg valgte sammen med andre engagerede mennesker, at træde til.

Hvem vil du gerne give et skulderklap?
Det er jo umuligt at fremhæve enkeltpersoner. Rigtig mange yder en stor indsats og færre en ekstraordinær stor indsats. Jeg er bare meget stolt over at se når det fungerer.

Anne-Mette Tind Husted, håndboldtræner i HA85.

Hvad laver du til dagligt? 
Til daglig arbejder jeg som lærer på en skole i Silkeborg Hvilke arbejdsopgaver har du i klubben? I HA85 er jeg tilknyttet de aktuelle U8 håndboldpiger. Næste sæson er de U9. Jeg er træner for dem sammen med Kristian Hejselbæk og Lars Meyer.

Hvor længe har du været frivillig i klubben?
Da min yngste datter gik i børnehave blev jeg ”lokket” til at træne håndbold for de yngste – og så er jeg fortsat med den gruppe børn gennem u6 og u8. Der er heldigvis løbende kommet mange flere til, så der nu er en stor gruppe piger, der spiller håndbold.

Hvorfor valgte du at tage en opgave i klubben?
Først for at være med til at lave et hold for de yngste… ja, og så for at være med til at give egne børn og deres kammerater nogle gode timer i hallen. Det er et kæmpe plus, at man får mulighed for at kende ens børns kammerater fra årgangen lidt mere end, hvad man ellers ville.

Hvem vil du gerne give et skulderklap?
Jeg synes det er fedt, at vi efterhånden er en del voksne omkring børnene 2010/11… og et kæmpe skulderklap til vores unge trænere Rikke og Emma. Synes det er så godt, at der er store piger fra klubben, der har lyst til at være med til at give nye gode oplevelser til de yngre i klubben. Det giver SÅ stor mening for et klubliv – og det er guld værd for de yngste at få nogle store piger som rollemodeller.

Kristian Hejselbæk, fodbold -og håndboldtræner i HA85.

Hvad laver du til dagligt?
Jeg arbejder tildaglig som smed ved NHS Maskinfabrik her i Silkeborg.

Hvilken funktion/post har du i klubben?
Jeg er træner for U8 fodboldpigerne, hvor jeg lige nu har 12 piger. Derudover er jeg håndboldtræner for klubbens U7/8 piger, U9 piger og U9 drenge. Cirka 30 piger og 15 drenge.

Hvor længe har du været frivillig i klubben?
Jeg har været fodbold træner nu i 1,5 år og håndboldtræner i omkring 3 år.

Hvorfor valgte du at tage en opgave i klubben?
Jeg blev fodboldtræner i klubben af den grund, at min datter gerne ville igang med fodbold og ikke havde den store lyst til at spille med drengene. Så jeg prøvede at starte op og se om der var piger nok til at samle et hold. Og hurtig var der 12 piger til træning og kampe. Håndboldtræner blev jeg hevet lidt med i da jeg alligevel var i hallen når min dreng og pige var til træning. Så kunne jeg ligeså godt hjælpe til. I næste sæson tager jeg et hold mere ud over mine ungers hold. Så det skal nok blive sjovt.

Hvem vil du gerne give et skulderklap?
Jeg vil ikke give skulderklappet til én person. Jeg vil gerne give det til alle de frivillige i klubben, der gør et mega flot stykke arbejde for alle de mange børn og unge mennesker vi har i klubben.

Ruddi Vestergaard Nielsen, HA85 Fodboldudvalget.

Hvad laver du til dagligt?
Logistikchef ved DLG. Er med til at sikre, at det danske landbrug kan producere gode produkter.

Hvilke arbejdsopgaver har du i klubben?
Jeg sidder i fodboldudvalget, med ansvaret for banerne. Jeg skal sikre opkridtning, klipning og så står jeg for at tildele baner til træning og kampe. Jeg er med som deltids hjælpetræner på U13 drenge, hvor jeg byder ind, med de dage jeg kan hjælpe. Vi er 4 der hjælper til på den måde.

Hvor længe har du været frivillig i klubben?
Jeg startede som træner for U7 drenge for ca. 7 år siden. Og har budt ind når jeg kunne hjælpe til.

Hvorfor valgte du at tage en opgave i klubben?
Det ligger lidt i mit DNA. Min far og mor var frivillige i min barndomsklub Bording, og jeg vil gerne byde ind med de ressourcer jeg har, for at skabe et aktivt miljø. Det nød jeg selv godt af som barn.

Hvem vil du gerne give et skulderklap?
Et stort skulderklap til alle frivillige trænere i HA85. Jeg beundrer det arrangement der ligges i opgaven. Uden dem var der ingen klub.

Andreas L. Nielsen, Esport-træner i HA85.

Hvad laver du til dagligt?
Til dagligt læser jeg på læreruddannelsen i Silkeborg, hvor jeg er ved at afslutte mit sidste år. Jeg dyrker desuden en del disc golf – minder meget om golf, udover at køllen er skiftet ud med en disc (kompakt frisbee), som så skal kastes i en kurv.

Hvilken funktion/post har du i klubben?
Jeg er Esports-træner for en flok seje drenge på ca. 13 år. Vi træner i CS:GO.

Hvor længe har du været frivillig i klubben?
Jeg er ganske ny – har været med siden september 2018.

Hvorfor valgte du at tage en opgave i klubben?
Jeg havde hørt at HA85 var igang med at starte et projekt op med Esport, og deltog efterfølgende til et opstarts møde. Her mødte jeg et par meget engagerede gutter, Morten Dixen Olseth og Simon Fischer Holm. Jeg kunne hurtigt mærke at der var tænkt en masse gode tanker om hvordan dette projekt skulle sættes i søen. Herefter var jeg egentlig hoppet ombord. Siden jeg var en knægt på 11-12 år har jeg brugt rigtig mange timer foran skærmen. Dengang var der dog ikke den samme opmærksomhed på computerspil som der er idag. ”Det er spild af tid” var ofte det man hørte, spe- cielt fra mine forældres generation. Tonen er heldigvis blevet anderledes – men der hersker stadig en del fordomme og formodninger. Dem vil jeg meget gerne være med til at gøre op med, alt imens jeg er med til at give en flok unge mennesker muligheden for at deltage i et socialt fællesskab med fokus på personlig og fælles udvikling. En mulighed jeg desværre ikke selv havde dengang.

Hvem vil du gerne give et skulderklap?
De andre Esports-trænere gør en rigtig god indsats. Jeg er sikker på at det gode samarbejde er med til at give nogle gode rammer. Det ved jeg, at der mange der bidrager til.

Mathias Krogh Jørgensen, ungtræner i HA85 håndbold.

Hvad fik dig til at starte som frivillig træner i HA85?
– Jeg startede som frivillig træner fordi det lød sjovt. Jeg ville gerne prøve at udfolde mig mere endnu med min sport. Det var også et spændende ansvar at få tildelt. Jeg er så selvfølgelig vokset med opgaven.

Din bedste oplevelse som træner?
– Den bedste oplevelse. Den er svær. Jeg synes generelt det at være træner har været en virkelig god og lærerig oplevelse. Men hvis jeg skulle udvælge en speciel oplevelse ville jeg sige da jeg var til stævne med mine U12 drenge. Det var virkelig spændende at være afsted med dem. Man lærer dem at kende på en anden måde. En ting er at være til træning med dem to gange om ugen, noget andet er at være sammen med dem en weekend. Og så gør det også oplevelsen bedre at vi gik ubesejret igennem 😉

Simon Svendsen, ungtræner i HA85 håndbold.

Hvad fik dig til at starte som frivillig træner i HA85?
– Jeg blev spurgt af Mathias om jeg ville træne et hold sammen med ham. Jeg kunne rigtig godt lide at spille håndbold, og for at vide mere om håndbold ville det hjælpe mig hvis jeg blev træner, så jeg sagde ja til Mathias. Så det var lidt Mathias som fik mig til at starte som træner.

Hvad har været den bedste oplevelse som træner?
– At træne de børn jeg har haft. Jeg har trænet to hold gennem min tid som træner, og begge hold var gode og glade børn. Så jeg kan ikke sige en bestemt oplevelse, for alle de gange jeg har været til kamp eller træning har det været en rigtig god oplevelse. Men det gør det også lidt sjovere, at se deres udvikling og hvor gode de er blevet.

Hvad har du lært i tiden som træner, og som du kan tage med dig videre?
– Jeg har lært at det ikke er nemt at være træner og at man ligger meget tid ind i det. Men det er også rigtig sjovt at se andre være glade for den træning man laver og at det hjælper dem med at blive bedre.

Har du et råd til andre, som overvejer at blive ungtræner?
– Jeg vil sige at de skulle prøve det. Det er sjovt at være en del af et trænerteam, hvor man skal snakke sammen og få tingene til at gå op i en højere enhed. Hvis man ikke kan finde en fejl så kan det måske være at andre kan finde den og på den måde hjælper man hinanden.

Christian Paulsen, ungtræner i HA85 håndbold.

Hvad fik dig til at starte som frivillig træner i HA85?
– Det var Lise der kom til en af vores (U14 dengang) træninger og spurgte om der var nogen der kunne være interesserede og så tænkte jeg: ’Det kunne da være sjovt at prøve’.

Hvad har været den bedste oplevelse som træner?
– Det fedeste har helt klart været at se, hvor meget pigerne og drengene har rykket sig fra da man startede. Det er en fantastisk følelse som træner, at se at det man gør virker. Det oplevede jeg specielt i min første sæson, hvor pigerne tabte alle kampe i b og c rækken ved det første stævne. Og de samme to hold vandt alt i A og B rækken ved det sidste.

Hvad har du lært i tiden som træner, og som du kan tage med dig videre?
– Jeg ved ikke rigtig om jeg har lært noget af det som sådan, men det har da været sjovt.

Har du et råd til andre, som overvejer at blive ungtræner?
Bare gør det. Det er rigtig sjovt. Og når de dage kommer hvor børnene farer rundt og ikke gør som du siger, så bare husk på at det er meget få gange og at de så er meget bedre til næste træning.

Christian K. Ibsen, badmintontræner og holdleder.

Hvad laver du til dagligt?
Forretningsudvikler i Jyske Bank, hvor jeg arbejder med digitale løsninger til kunderne.

Hvilke arbejdsopgaver har du i klubben?
Jeg fungerer som hjælpetræner og holdleder i badmintonafdelingen.

Hvor længe har du været frivillig i klubben?
Mon ikke det efterhånden er på femte år!? (pr. feb. 2019, red.)

Hvorfor valgte du at tage en opgave i klubben?
Først og fremmest er det en god måde at være sammen med sine børn på omkring fælles oplevelser inden for idrætten, dernæst mener jeg det er vigtigt med et frivilligt engagement hvis en klub som HA85 skal fungere.

Hvem vil du gerne give et skulderklap?
Helt klart formanden for badmintonudvalget, Søren Ivarsen, der gør en kæmpe indsats for at vi har udviklet en velfungerende badmintonafdeling, samt cheftræner Nikolaj Krøjgaard, der med sit engagement i træningen og spillerne, har været med til at løfte niveauet i klubben og glæden ved sporten betragteligt.

Jacob Svendsen, fodboldtræner i HA85.

Hvad fik dig til at starte som frivillig træner i HA85?
– Jeg havde i et stykke tid været bestyrelsesformand i den lokale grundejerforening, men ville hellere bruge min tid på noget der var i mere direkte berøring med mine børn. Efter endt periode tog jeg til generalforsamling i HA85 og meldte mig som træner til det hold min dreng gik på dengang.

Hvor mange timer om ugen bruger du som frivillig?
– Jeg bruger ca. 6 timer på U10 drengene og 2 timer på U5/U6. Tiden dækker over den egentlige træning, turneringskampe, forberedelse af træningen og administrative opgaver.

Hvad har været din bedste oplevelse som træner?
– Det er svært at fremhæve en enkelt begivenhed, da der er rigtig mange gode oplevelser. Det der går igen i de gode oplevelser er, at se/opleve sammenholdet blandt børnene, at se en flok glade børn der bare synes det er sjovt at spille fodbold og være sammen med sine gode kammerater.

Hvad er din største udfordring som træner?
– Det er at få planlagt træningen således at alle spillere på alle niveauer synes det har været en god træning, hvor de har lært noget. Der er mange spillere og de har hver deres styrker og svagheder, det kan være en udfordring. Derudover kan det også knibe med tiden en gang i mellem. Heldigvis har vi et godt trænerteam der kan dække hinanden ind.

Har du et råd til andre, som overvejer at blive træner?
– Kom i gang! Det at være frivillig træner giver en unik mulighed for at få et indblik i dit barns hverdag. Som træner er du en rollemodel for børnene og kan påvirke dem på mange måder – socialt og fodboldmæssigt. Det er spændende.

Rikke Lauridsen, kontaktperson for U9 fodboldpiger.

I en forening som HA85, har vi brug for alle – også dem som ikke har forstand på sport. Rikke Lauridsen tilbød at stå for de administrative opgaver på datterens fodboldhold.

Hvad fik dig til at blive kontaktperson for U9 pigerne?
– Vi kunne finde nogle som ville træne børnene, men ingen af dem havde mod på at stå for den mere administrative del. Derfor meldte jeg mig som kontaktperson og som den der har ansvaret for oprettelse af spillere mv.

Hvor mange timer om ugen bruger du som frivillig i HA85?
– Jeg bruger efterhånden ikke ret lang tid på at være frivillig i HA85. Trænerne tager mere og mere over og det hele glider mere af sig selv. Så det var en let tjans at melde sig til.

Hvad giver det dig at være med omkring holdet?
– Det er hyggeligt at være en del af HA85 omend det er meget perifert. Og så giver det min datter mulighed for at spille fodbold tæt på hvor vi bor. Det er klart det vigtigste for mig, for hun synes det er rigtig sjovt.

Skal man have forstand på fodbold for at kunne bidrage til opgaverne?
– Jeg aner intet om fodbold, men det er der heldigvis heller ikke behov for. Den del jeg tager mig af kan man sagtens klare uden den store fodboldviden.

Har du et råd til andre, som overvejer at blive give en frivillig hånd?
– Mit bedste råd til andre er, at de bare skal kaste sig ud i det. Det er på ingen måde uoverskueligt og så får vores børn mulighed for at dyrke sport i nærområdet.