HA85 og Folkesparekassen har indgået en ny 3-årig sponsoraftale

Med den nye aftale mellem idrætsforeningen i Hvinningdal og sparekassen med hovedsæde i Lysbro, forlænges det tætte samarbejde, som startede for mere end 20 år siden.

– Vi er rigtig stolte over at kunne bryste os af opbakningen fra Folkesparekassen. Det økonomiske i aftalen har stor betydning for de oplevelser vores store frivillige team, kan tilbyde klubbens medlemmer, fortæller formand Morten Dixen Olseth og fortsætter:

– Derudover giver aftalen HA85 nu mulighed for, at iværksætte en række bæredygtige tiltag vi i ledelsen har haft ønsker om. Det handler bl.a. om en omlægning af forbrug af energi og forbrugsstoffer i klubhuset, mindre plastservice, miljøcertificeringer osv. Det vil man se blive udrullet henover det kommende år.

Hos Folkesparekassen er man glade for den indgåede Superpartneraftale.

– For Folkesparekassen har det været naturligt fortsat at støtte op med et nyt tre-årigt sponsorat, fortæller Jesper Mørkenborg Kjær, kommunikationsansvarlig i Folkesparekassen og uddyber:

– HA85 er mere end en idrætsforening. Det er et naturligt samlingspunkt for hele lokalsamfundet, og det ansvar lever foreningen flot op til med utallige aktiviteter, der både inkluderer foreningens mange medlemmer og andre folk i området uden direkte tilknytning til HA85.
Derudover har HA85 flere tiltag, der understøtter en bæredygtig udvikling. I Folkesparekassen er vi selv meget optagede af FN’s Verdensmål, som vi arbejder på at inkorporere i alt, hvad vi gør. Verdensmålene kan for mange føles fjerne og svære at forstå. Måske endda ret uvedkommende for os her i den rige del af verden, hvor vi generelt har gode levevilkår og hverken kæmper med fattigdom eller sult.
Ikke desto mindre er Verdensmålene også relevante her i Danmark. For eksempel når det handler om bæredygtig udvikling af lokalsamfund, generel sundhed og trivsel i befolkningen og lokale indsatser for klima og miljø. Her spiller HA85 en utrolig vigtig rolle, og det vil vi selvfølgelig gerne støtte op om i Folkesparekassen
, afslutter Jesper Mørkenborg Kjær.

Folkesparekassen logo vil pryde ryggen af klubbens spillertøj, ses på bander i hallen, i HAvisens udgivelser og på www.ha85.dk.

Overvejer du at skifte bank, og vil du vide mere om Folkesparekassen – så gå ind på www.folkesparekassen.dk hvor du nemt kan komme i kontakt med en rådgiver.

Nedlukning af udendørstræning

Vi har i HA85 hovedbestyrelsen, på baggrund af de skærpede coronarestriktioner af 5. januar 2021 besluttet, at vi på ubestemt tid (og minimum t.o.m. 17. januar) lukker ned for udendørs fodboldtræning.

Vi er bekendt med at der jvf. restriktionerne i princippet ville kunne laves grupper af 5 personer incl. træner. Men ud fra et forsigtighedsprincip, vælger vi altså helt at lukke ned for muligheden i HA85-regi. Det gør vi af flere grunde:

• Et hensyn til vores frivillige trænere, som måske selv er utrygge ved at kunne overholde reglerne, utryghed fra forældre eller bekymring over det store ansvar der ligger på de frivillige trænere ved at genneføre træning.

• På mange af vores hold, deltager børn og unge fra flere forskellige skoler i Silkeborg, og det kan i sig selv være problematisk i forhold til brud på smittekæder. 

• Skulle der opstå en situation, hvor myndighederne konstaterer en overtrædelse af restriktionerne, utilstrækkelig adskillelse af grupper, størrelsen på forsamlingen, falder der bøder til både deltagere og klubben – også ved gråzoner.

Vi skal i denne situation arbejde ud fra et forsigtighedsprincip. Det gør vi således i en kortere periode og håber, at vi med dette kan bidrage til en hurtigere normalisering også af foreningslivet.

Når vi udfra myndighedernes råd og idrætsforbundenes anbefalinger vurderer at situationen er til det, giver vi jer besked om tilbagevenden til træningsbanen hurtigst muligt.

Indendørsaktiviteter i HA85 lukker ned

Som følge af myndighedernes udmeldinger torsdag 10. december, lukker HA85 ned for indendørs aktiviteter frem til 3. januar 2021.

Det er fortsat muligt at gennemføre træningsaktiviteter udendørs (fx. fodbold og løb), så længe forsamlingsforbuddet på max. 10 personer inkl. træner og øvrige retningslinjer overholdes.

Vi håber at de nye tiltag hurtigt får den ønskede effekt, så restriktionerne kan lempes, og vores medlemmer igen kan mødes med hele holdet til træning og det gode fællesskab.

I mellemtiden sender vi masser af gode tanker til alle frivillige, som igennem ni måneder har lukket op og lukket ned – og i det hele taget har kæmpet for på forsvarlig vis at gennemføre flest mulige aktiviteter til glæde for børn, unge og voksne.

Omfordeling af roller og ansvarsområder i HA85

Bestyrelsen i HA85 har igennem en periode arbejdet på en plan for, at få størst mulig glæde ud af det meget store frivillige engagement, som lægges for dagen i foreningen. For der har vist sig en tendens til, at rigtig mange opgaver i foreningen, af mangel på frivillige hænder, er blevet koncentreret på ganske få personer. Det til trods er store, tunge opgaver blevet løftet eksemplarisk qua høj faglighed, professionalitet, indsigt og en udpræget grad af lokalpatriotisme. Men det er i længden uholdbart og slidsomt at opgaverne ligger på få skuldre.

På første trin i en gradvis ændring, har hovedbestyrelsen valgt at omorganisere sig:
Rasmus Munch har i flere år – og på samme tid, bestredet at været bestyrelsesformand, sponsorchef og hovedansvarlig for det krævende halprojektet. Læg dertil opgaver med den daglige drift og et utal af ad hoc-opgaver. Det har han løftet med et stort og smittende engagement, og med sine strategiske kompetencer og indsigt i foreningsudvikling. Rasmus træder ud af bestyrelsen og vil nu fokusere på den aktuelle og de kommende meget vigtige faser af hal og fællesskabshus-projektet (Bilernes Hus Arena Hvinningdal), sammen med de andre aktører i projektgruppen.

Bestyrelsesmedlem Morten Dixen Olseth vil frem mod næstkommende generalforsamling i marts 2021 være konstitueret formand.

Andet trin i ændringen, er en skarpere opdeling mellem opgaver i HA85 organisationen. Det gælder for både hovedbestyrelsen og de enkelte udvalg. Og for at sikre en fortsat god kontinuerligtet og oplevelse af, at det er givende og sjovt at være frivillig i vores udvalg, har vi ambition om at blive flere omkring opgaverne:

1-2 nye bestyrelses medlemmer
1-2 nye fodboldudvalgs medlemmer
1-2 nye esportudvalgs medlemmer
1-2 nye håndboldudvalg medlemmer
3-4 personer til et nyt klubhusudvalg
1-2 personer til koordinatorrolle for booking af haltider.

Vi glæder os til at møde jer på banerne og i hallen, og står til rådighed for spørgsmål og idéer. Der skal også her lyde en stor appel til jer alle, der måtte have lyst til at byde ind med hænder, tid og kompetencer til vores udvalg og arbejdsgrupper. Du vil blive taget godt imod og få afstemt din deltagelse i opgaverne ud fra lige præcis din lyst og tid.

Med venlig hilsen
Rasmus Munch, Frank Ifversen, Brian Kjøge Jensen og Morten Dixen Olseth
HA85