Omfordeling af roller og ansvarsområder i HA85

Bestyrelsen i HA85 har igennem en periode arbejdet på en plan for, at få størst mulig glæde ud af det meget store frivillige engagement, som lægges for dagen i foreningen. For der har vist sig en tendens til, at rigtig mange opgaver i foreningen, af mangel på frivillige hænder, er blevet koncentreret på ganske få personer. Det til trods er store, tunge opgaver blevet løftet eksemplarisk qua høj faglighed, professionalitet, indsigt og en udpræget grad af lokalpatriotisme. Men det er i længden uholdbart og slidsomt at opgaverne ligger på få skuldre.

På første trin i en gradvis ændring, har hovedbestyrelsen valgt at omorganisere sig:
Rasmus Munch har i flere år – og på samme tid, bestredet at været bestyrelsesformand, sponsorchef og hovedansvarlig for det krævende halprojektet. Læg dertil opgaver med den daglige drift og et utal af ad hoc-opgaver. Det har han løftet med et stort og smittende engagement, og med sine strategiske kompetencer og indsigt i foreningsudvikling. Rasmus træder ud af bestyrelsen og vil nu fokusere på den aktuelle og de kommende meget vigtige faser af hal og fællesskabshus-projektet (Bilernes Hus Arena Hvinningdal), sammen med de andre aktører i projektgruppen.

Bestyrelsesmedlem Morten Dixen Olseth vil frem mod næstkommende generalforsamling i marts 2021 være konstitueret formand.

Andet trin i ændringen, er en skarpere opdeling mellem opgaver i HA85 organisationen. Det gælder for både hovedbestyrelsen og de enkelte udvalg. Og for at sikre en fortsat god kontinuerligtet og oplevelse af, at det er givende og sjovt at være frivillig i vores udvalg, har vi ambition om at blive flere omkring opgaverne:

1-2 nye bestyrelses medlemmer
1-2 nye fodboldudvalgs medlemmer
1-2 nye esportudvalgs medlemmer
1-2 nye håndboldudvalg medlemmer
3-4 personer til et nyt klubhusudvalg
1-2 personer til koordinatorrolle for booking af haltider.

Vi glæder os til at møde jer på banerne og i hallen, og står til rådighed for spørgsmål og idéer. Der skal også her lyde en stor appel til jer alle, der måtte have lyst til at byde ind med hænder, tid og kompetencer til vores udvalg og arbejdsgrupper. Du vil blive taget godt imod og få afstemt din deltagelse i opgaverne ud fra lige præcis din lyst og tid.

Med venlig hilsen
Rasmus Munch, Frank Ifversen, Brian Kjøge Jensen og Morten Dixen Olseth
HA85

Sådan har vi Coronasikker træning i HA85

En lidt længere – men MEGET VIGTIG INFO. Læs venligst hele opslaget.

Alle vores børne -og ungdomshold kører videre, og naturligvis med de fra myndighederne gældende retningslinjer.

Krav om Mundbind
Som medlem, forælder mv. på 12+ år skal du huske at tage et mundbind eller visir på INDEN du går ind i klubhuset og bære det videre ind i hallen, esportlokalet eller caféen. Du kan tage det af når du sidder ned eller skal udøve din sport. Og så skal igen tage det på når du er færdig og skal hjem.

Altså skal hverken træner eller spiller benytte mundbind under selve træningen.

Vi opfordrer til at man ankommer så tæt på træningsstart som muligt, og at man ikke “hænger ud” efter holdet slutter, så vi undgår at forsamles for mange uden for selve træningsaktiviteten.

Husk også at benytte den håndsprit som er tilgængelig i både HA85 klubhuset og i hallen.

Helt overordnet bliver foreningslivet holdt åbent for alle, der er op til 21 år. Det vil altså sige, at forsamlingsforbuddet for denne gruppe stadig er på 50, og de kan derfor fortsat dyrke holdsport som håndbold og fodbold.

Seniorspillere og voksne
For de voksne gælder, at man stadig må tage del i foreningslivet, men altså kun ved overholdelse af forsamlingsforbuddet på ti personer.

Gymnastik 60+
Specifikt for dette hold, må vi desværre helt aflyse aktiviteten foreløbigt.

Trænerne
De ’nødvendige voksne’, der skal til for at afvikle foreningsaktiviteterne, må også deltage, selvom de er over 21. En træner må altså fortsat godt være med på sidelinjen.

Forældre
Det er for en stund slut med at mødes med alle de andre forældre og se med fra sidelinjen, når ungerne dyrker drøner rundt på banen. Der gælder forsamlingsforbuddet på ti personer stadig.

Lad os passe på hinanden og komme sikkert gennem denne periode.

HA85 indgår partnerskab med Kræftens Bekæmpelse

Hver dag begynder 40 børn og unge under 18 år at ryge, og nogle af dem er ikke engang fyldt 13 år. Det vil vi hos HA85 gøre noget ved.

Som den første breddeidrætsforening i Silkeborg, har Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985 (HA85) netop indgået et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse omkring kampagnen Røgfri Fremtid.

Bestyrelsesmedlem i HA85, Morten Dixen Olseth siger om klubbens tiltag:

“Det var ikke nogen svær beslutning for os at tilslutte os Røgfri Fremtid. Dels er budskabet krystalklart, let forståeligt og nemt at formidle, og dels flugter det rigtig godt med klubbens formål om fremme af idræt og sundhed. Og med omkring 1.000 unge medlemmer og deres forældre, har vi en stor berøringsflade med den målgruppe kampagnen henvender sig til. Det vil vi gerne”

Hos Kræftens Bekæmpelse er man selvsagt glade for at få tilknyttet HA85 som partner på kampagnen. Charlotte Kirk Jeppesen, formand for Silkeborg Lokalforening fortæller:

“Vi er rigtig glade for at HA85 støtter visionen i Røgfri Fremtid om et røgfrit Danmark, og målet om at ingen børn og unge ryger i 2030 og at maksimalt 5% af de voksne gør det. Det er et stærkt signal til medlemmerne i klubben. Og samtidig er det en hjælp til forældrene når de har snakken med deres børn, at budskabet om ikke at ryge, også bakkes op dér hvor børnene færdes i fritiden”.

Røgfri Fremtid er etableret af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden i 2017 med inspiration fra udlandet, hvor organisationer, politikere og borgere går sammen for at skabe en røgfri fremtid for kommende generationer. Du kan læse mere om kampagnen www.røgfrifremtid.dk.

Husk at betale dit kontingent!

COVID-19: Alle aktiviteter i HA85 sættes stand by

Kære medlemmer, forældre, trænere og ledere i HA85

Vi følger naturligvis anbefalinger og retningslinjerne vedr. spredningsrisiko af Coronavirus som netop er udstedt af myndighederne, og sætter ALLE aktiviteter i HA85-regi på standby, foreløbig til og med 10. maj 2020.

For alle vores afdelinger gælder det aflysning/udskydelse af bl.a.:

Træninger
Afvikling af kampe
Planlagte forældremøder
Trænermøder
HåndboldBRAG i hallen 15. marts
Arbejdsdag lørdag 21. marts
Standerhejsning 4. april
Kom i form-stævne 5. april
Kursusaktiviteter

Det betyder med andre ord, at der ikke bliver gennemført nogen aktiviteter i eller omkring HA85 før efter en klarmelding fra hovedbestyrelsen.

Vi forventer naturligvis jeres forståelse for beslutningen.
Lad os passe godt på hinanden den næste tid – og så glæder vi os til at mødes på banerne igen.

Med venlig hilsen
HA85 Hovedbestyrelsen