Som sponsor i HA85 er du eller din virksomhed med til at støtte vores mange frivilliges engagement og ikke mindst de unges muligheder for en god fritidsaktivitet med udvikling og socialtsamvær.

Når vi søger partnere og sponsorer i HA85, vægter vi højt at begge parter skal have gevinst ved samarbejdet. Det har vi haft stor succes med sammen med eksisterende sponsorer, som oplever en professionel tilgang til sponsorater.

Afhængig af sponsorløsning vi sammen laver, tilbyder vi meget attraktive muligheder for synlighed og eksponering. Vi kan prale af stærke og velfungerende elektroniske platforme, og ikke mindst vores flotte husstandsomdelte klubmagasin, som udkommer 3 gange årligt i hele Hvinningdal, Lysbro og store dele af Buskelund, ialt 3.000 eksemplarer. Her får du effektiv markedsføring i et stort og købestærkt boligområde.

Vil du være med til at gøre en positiv forskel for børn og unge i en af Silkeborgs velfungerende foreninger, vil vi meget gerne mødes dig til en videre snak om en værdifuld løsning for begge parter.

Kontakt sponsoransvarlig Rasmus Munch:
Mail: sponsor@ha85.dk
Tlf.: 40821600