HA85’s overordnede ansvarlige for børneattester er:

Frank Ifversen, Christiansfeldvej 35, 8600 Silkeborg.

Alle der skal træne børn under 15 år i minimum 3 måneder i en sæson, og som selv er mindst 15 år skal have en børneattest.
Send mail til: kasserer@ha85.dk med navn og CPR-nummer.