Vi har forsøgt at indhente mest mulig information fra kommune og myndigheder, om hvordan vi kan åbne for fodboldtræningen i HA85. Det har vi sammenfattet til konkrete punkter herunder. Nu en fællesopgave at vi ikke bliver et center for smittespredning.

Vi ved at spillere og trænere længes efter at komme på græs og igen mødes i fællesskabet om fodbold, og ønsker jer god fornøjelse på banerne.

Opstart fra og med lørdag 16. maj efter normal træningsplan. 
Dvs. har dit hold træningstid på hverdage, kan I først starte op i uge 21.

Holdene skal træne på de tidspunkter og baner de har været tildelt. 
Dog er Bane 2 (tættest på klubhuset) fortsat ikke åben pga. renovering. De hold som normalt træner på Bane 2, skal i perioden træne på Opvisningsbanen.

Bolde og rekvisitter
Holdene må kun bruge de boldvogne de er tildelt.
Kegler skal desinficeres før brug.
Overtræksveste MÅ IKKE BENYTTES.

Klubhus, omklædningsrum og toiletter MÅ IKKE BENYTTES.

Håndsprit og desinfektion
Vi monterer en pumpe til håndsprit i boldrummet, må ikke benyttes til rekvisitter – kun hænder.
Vi stiller 2-3 pumper/forstøvere med desinfektionsmiddel frem i boldrummet. Det nemmeste er at sprøjte/forstøve hele boldvognen på én gang. Trænes I med 72 timers mellemrum, er det ikke nødvendigt at desinficere boldene.

Selve træningen
Her skal vi rette os efter retningslinjerne for afstand og antal personer i grupper.
Som træner har man ansvar for at sætte dig ind i reglerne, som kan læses her:
https://silkeborg.dk/Borger/Kultur-fritid-og-frivillige/Nyheder-Kultur-og-fritid/Coronavirus_Udendoers-idraetsanlaeg-er-aabne-for-foreninger

Bemærk særligt:
Det er tilladt at opdele en 11 mandsbane i fire 5-mandsbaner. Dette gælder også kunstgræsbaner.
Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Til afmærkning kan anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen. Hos HA85 anbefaler vi at afmærkningen sker med de høje kegler som findes i boldrummet.
Der må ikke opholde sig personer i rummet mellem banerne eller andre steder rundt om banerne. Der må derfor ikke være tilskuere på anlægget, da anlægget så kan opfattes som et stort område med for mange mennesker forsamlet.

Print med retningslinjer
Print med vejledninger og retningslinjer hænges op i boldrummet og ved klubben.

(opdateret or. 13. maj kl. 20.30)

TACKLINGER OG SKULDERSKUB ER NU TILLADT

Væk med to meters afstand på banerne og frem med fodboldtacklinger og skulderskub. Kropskontakt bliver nu tilladt under træningen i dansk fodbold. Læs mere her:
https://www.dbu.dk/nyheder/2020/maj/tacklinger-og-skulderskub-er-nu-tilladt/