Kære medlemmer i HA85

Hermed indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling til afholdelse:
Onsdag 20. april 2021 kl. 19.00 i HA85 klubhuset. 
Dagsorden ifølge vedtægterne – dem finder du her.


Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen i HA85