Ordinær generalforsamling i HA85 – 25. marts 2019

Foreningen er i en rivende udvikling, så kom og vær med til at gøre status på det seneste år, lyt med, byd ind og deltag i snakken om hvordan vi bedst muligt fortsætter de mange gode tilbud vi giver børn, unge og voksne i området.

Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling i HA85:
Mandag 25. marts kl. 19-21 i klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Vi opfordrer alle til at møde op og aktivt tage del i arbejdet med foreningens virke. Vel mødt!

Med venlig hilsen
HA85 bestyrelsen