Referat af foreningens ordinære generalforsamling 27. april 2021

Velkomst ved konstitueret formand Morten Dixen Olseth.

1. Bent Svendsen blev valgt som dirigent, og kunne som det første bekræfte af mødet var indkaldt retmæssigt jvf. vedtægterne.

2. Brian Kjøge Jensen valgt som referent.

3. Morten Dixen Olseth aflagde ledelsens beretning om året 2020.
Kalenderåret og sæsonen 2020 blev på mange måder et helt anderledes år end forventet…
Corona-pandemien og alle de følger der kom efter den hårde nedlukning 11. marts 2020, satte øjeblikkeligt klubben og en masse af vores planer i stå.

Alligevel kan vi se tilbage på et år, hvor vi som lokal forening er kommet styrket ud på en række områder, og som giver tro på at vi har en meget vigtig opgave og berettigelse for vores efterhånden store lokalområde.

Inden vi fik sat en kæp i hjulet, nåede vi faktisk at have stor aktivitet i årets første måneder.
Alle afdelinger var i fuld gang. Håndboldafdelingen afviklede man Håndboldens dag, Anti-moppe-event, Bag i hallen og deltog i stævner hos de omkringliggende klubber. Badminton afdelingen afholdt deres traditionsrige Family Cup i starten af februar, deltog og lagde også selv baner til en stribe holdturneringer. Esport var i vækst på både træner og spillersiden. Det samme var tilfældet med Trines Dansehold.

Vi havde mange planer for 2020 som frivillige allerede havde brugt meget tid og energi i at forberede. Desværre måtte vi som perler på en snor aflyse både:

Fodboldafdelingens store Kom-i-form stævne
Standerhejsning med aktiviteter
Hvinningdaldagen
International fodboldcamp med Scandia United
Hjertestarter kurser
Klubbens store arbejdsdag
Generalforsamlingen blev rykket helt til 22. juni

Derudover gik vi glip af midler vi normalt kan tjene hjem til klubben ved at hjælpe til ved kulturarrangementer; F.eks. Smuk Fest og Silkeborg Street Food.

Den økonomiske del, konsekvenser og de løsninger vi i bestyrelsen valgte, vil Frank Ifversen komme ind på.

Henover sommeren og efteråret igennem, så kunne vi igen starte aktiviteter op, og havde noget der lignede almindelig foreningsaktivitet.

Vi har i bestyrelsen (særligt Brian Kjøge) hele året brugt enormt meget tid på at forstå, fortolke og kommunikere hvordan og hvornår vores forskellige aktiviteter kunne foregå. Det blev til tider ret besværligt og i perioder også ulogisk. Men vores frivillige har på bedste vis været kreative indenfor rammerne af restriktionerne. Og det har haft stor betydning for medlemmerne og det skal de have et kæmpe tak og ros for.

Trods de svære vilkår, åbnede vi jo faktisk en ny afdelingen i HA85, nemlig Senior Gymnastik. Det var straks en stor succes med flot tilslutning. Det glæder vi os meget over.
Det har også betydet at vi i HA85 aldersmæssigt nu rummer medlemmer fra den yngste, Vigga på 2 år som går til Tumletid – og til Jørn fra Seniorgymnastik på 77 år.

Et par andre begivenheder som har fyldt og glædet meget i året der gik, har f.eks. været nogle udmærkelser til frivillige fra HA85:

  • I februar blev badmintontræner Nikolaj Krøjgaard hyldet som årets badmintontræner i Midtjylland. Det var en flot hæder.
  • I marts måned blev vores tidligere formand Søren Warburg udnævnt til formand for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune. Det glæder vi os meget over, og har allerede haft en meget engageret Søren på besøg til et af vores bestyrelsesmøder i HA85. Vi glæder os til samarbejdet.
  • Og i august blev vores esportformand Simon Holm og Morten Dixen Olseth i fællesskab, tildelt prisen som Årets Idrætsledere i Silkeborg Kommune.

Det var også i 2020 at vi skiftede hele vores garderobe af træner og spillertøj. Vi indgik en god aftale med Uhlsport og Sport24. Vi forventer at køre denne nye kollektion de næste 3-4 år.

Og så endelig… Vi havde første spadestik til den nye hal og fællesskabshus 19. oktober, med taler af Johan Brødsgaard og Rune Kristensen. Det er en kæmpe glæde at følge projektets tilblivelse, som efter meldingerne går planmæssigt – og faktisk er lidt foran tidsplanen. Vi forventer at kunne invie de nye flotte faciliterer i september/oktober.

Samtidig med første spadestik meldte vi i bestyrelsen ud, at vi havde omorganiseret os i forhold til arbejdsopgaver. Det betød at Rasmus Munch som indtil da både havde varetaget både formandsposten, sponsoransvaret og koordineret halprojektet, nu alene kunne fokusere på at holde tråd i byggeprojektet med al det der følger med det indtil det står færdig. Morten Dixen Olseth tiltrådte så som formand.

Formelt set udtræder Rasmus på generalforsamlingen her, og i den forbindelse vil vi takke ham for hans meget store arbejde for både klubben og lokalområdet. Rasmus var desværre forhindret i at være med i dag, men vi aflagde ham et besøg forleden hvor vi på vegne af klubbens medlemmer overbragte en tak og en gave. Vi skulle hilse!
Rasmus slipper ikke halprojektet, og er også allerede involveret i nye projekter, bl.a. vores kunstbaneprojekt og andre elementer til det nye udeområde.

Når vi kigger ind i 2021, så er vores største fokus at være til for medlemmerne og de frivillige – og nye medlemmer og nye frivillige. Vi skal have genetableret det levende foreningsliv med alt hvad det indebærer. Det betyder at vi kommer til at investere tid og økonomi i at dyrke værdierne i fællesskaberne både i afdelingerne, på holdene og vi vil opfordre til at deltage i stævner og andre begivenheder som kan styrke og tiltrække.

Organisatorisk og administrativt arbejder vi hele tiden på at sikre en sund driftsøkonomi for klubben. Selvom markedet for sponsorater til foreninger, er kølnet en smule af, har vi stor tiltro på at vi stadig er en attraktiv partner for lokale virksomheder.
Vi har allerede søsat salgsaktiviteten med bambusstrømper. Det bliver i 2021 vores ubetingede største enkeltstående indtægtskilde. Vi er godt i gang i alle afdelinger, og håber på alles opbakning til aktiviteten.

Vi glæder os til et spændende og aktivt 2021 i HA85!

4. Kasserer Frank Ifversen fremlagde det reviderede regnskab.

5. Kasserer Frank Ifversen fremlagde bugettet for 2021, og som efterfølgende blev godkendt.

6. Indkomne forslag.
Bestyrelsen fremlagde et forslag til tilføjelse i vedtægterne. Man ville gerne give fremtidige bestyrelser muligheden for at afholde en digital generalforsamling, under forudsætning af, at en fysik ikke er mulig som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Rasmus Munch (ønskede ikke at genopstille) og Morten Dixen Olseth (modtog genvalg).
Morten Dixen Olseth blev valgt som formand, og derudover blev Lise Skovmose valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

8. Foreningens revisorer Jan Jørgensen og Palle Bromand blev begge genvalgt.

9. Eventuelt.
Her blev orienteret om foreningens deltagelse/arbejdshjælp ved det kommende motionsløb Silkeborg Half 27. juni. 28 medlemmer har pt. meldt sig til hjælperholdet.