Omfordeling af roller og ansvarsområder i HA85

Bestyrelsen i HA85 har igennem en periode arbejdet på en plan for, at få størst mulig glæde ud af det meget store frivillige engagement, som lægges for dagen i foreningen. For der har vist sig en tendens til, at rigtig mange opgaver i foreningen, af mangel på frivillige hænder, er blevet koncentreret på ganske få personer. Det til trods er store, tunge opgaver blevet løftet eksemplarisk qua høj faglighed, professionalitet, indsigt og en udpræget grad af lokalpatriotisme. Men det er i længden uholdbart og slidsomt at opgaverne ligger på få skuldre.

På første trin i en gradvis ændring, har hovedbestyrelsen valgt at omorganisere sig:
Rasmus Munch har i flere år – og på samme tid, bestredet at været bestyrelsesformand, sponsorchef og hovedansvarlig for det krævende halprojektet. Læg dertil opgaver med den daglige drift og et utal af ad hoc-opgaver. Det har han løftet med et stort og smittende engagement, og med sine strategiske kompetencer og indsigt i foreningsudvikling. Rasmus træder ud af bestyrelsen og vil nu fokusere på den aktuelle og de kommende meget vigtige faser af hal og fællesskabshus-projektet (Bilernes Hus Arena Hvinningdal), sammen med de andre aktører i projektgruppen.

Bestyrelsesmedlem Morten Dixen Olseth vil frem mod næstkommende generalforsamling i marts 2021 være konstitueret formand.

Andet trin i ændringen, er en skarpere opdeling mellem opgaver i HA85 organisationen. Det gælder for både hovedbestyrelsen og de enkelte udvalg. Og for at sikre en fortsat god kontinuerligtet og oplevelse af, at det er givende og sjovt at være frivillig i vores udvalg, har vi ambition om at blive flere omkring opgaverne:

1-2 nye bestyrelses medlemmer
1-2 nye fodboldudvalgs medlemmer
1-2 nye esportudvalgs medlemmer
1-2 nye håndboldudvalg medlemmer
3-4 personer til et nyt klubhusudvalg
1-2 personer til koordinatorrolle for booking af haltider.

Vi glæder os til at møde jer på banerne og i hallen, og står til rådighed for spørgsmål og idéer. Der skal også her lyde en stor appel til jer alle, der måtte have lyst til at byde ind med hænder, tid og kompetencer til vores udvalg og arbejdsgrupper. Du vil blive taget godt imod og få afstemt din deltagelse i opgaverne ud fra lige præcis din lyst og tid.

Med venlig hilsen
Rasmus Munch, Frank Ifversen, Brian Kjøge Jensen og Morten Dixen Olseth
HA85