Vi byder velkommen til: VESTJYLLAND FORSIKRING

I august måned blev HA85 kontaktet af Vestjylland Forsikring, som ønsker at være mere synlige i og omkring Silkeborg. De havde forhørt sig rundtomkring efter en god og seriøs partner, og var blevet anbefalet at tage kontakt til HA85.

I løbet af kort tid fandt parterne frem til en aftale, som er interessant for både HA85 og Vestjylland Forsikring.

Formand i HA85, Rasmus Munch:
– Når virksomheder kigger vores vej og ønsker at indlede et sponsorsamarbejde, tager vi det meget seriøst. Det koster penge at drive en seriøs og stærk breddeforening som vores, og især når vi har den grundlæggende holdning til vores kontingenter, at de skal holdes på et så lavt niveau som mulig. Det betyder selvsagt, at midlerne skal findes på anden vis, og det er vi parate til at gøre en indsats for.

Derfor indeholder sponsoraftalen både et fast årligt kontant beløb, men der er også en del, hvor klubben skal yde en lille indsats.

Flemming Dalby, fra Forretningsudvikling i Vestjylland Forsikring fortæller:

– Vores sponsorater arbejder sammen med lokale kræfter, og støtter sport og kulturliv i hele det område i Midt- og Vestjylland, hvor vores kunder bor. Vi støtter, fordi vi vil gøde jorden dér, hvor vi høster.

– Vi kobler ofte sponsorater sammen med Grib Telefonen, et koncept hvor foreninger og klubber skaffer os aftaler med nye kundeemner. For hver ny aftale betaler vi 250 kr., og resulterer mødet i en ny kunde, giver vi yderligere 250 kr.

– Erfaringsmæssigt har vi på den måde støttet klubber som HA85, med relativt store beløb, og det er vi helt overbeviste om, at det også vil ske her, understreger Flemming Dalby.

Rasmus Munch glæder sig til at komme igang med samarbejdet med Vestjylland Forsikring.
– Jeg opfordrer alle i klubben og i vores område generelt, til at tage godt imod, når det måske er dig, som frivillige fra HA85 ringer til på den første ”ringeaften” sidst på efteråret i år.

– Det er helt uforpligtende, og det skader jo aldrig at få tjekket sine forsikringsforhold – og slet ikke, hvis man får et endnu bedre tilbud og kan spare penge og få bedre forsikringer, afslutter Rasmus Munch med et smil.

Du kan læse mere om Vestjylland Forsikring og få kontakt via:
www.vestjylland.dk