HA85‘ ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag aften. Udover den formelle dagsorden med formandsberetning, årsregnskab og valg til bestyrelsen, blev deltagerne forkælet med en spændende vinsmagning af Nikolaj fra Brdr. D’s Vinhandel Silkeborg. Bestyrelsesmedlem Lise Skovmose og formand Morten Dixen Olseth var på valg i år og modtog begge genvalg. Kasserer Frank Ifversen fremlagde et flot 2022-regnskab og budget for 2023.
Her kan du læse ledelsesberetning for kalenderåret 2022:

Året 2022 blev på mange måder et rekordernes år i HA85 både når det gælder antal medlemmer, antal afdelinger og aktiviteter. Det har ikke været et mål i sig selv at nå bestemte niveauer af aktivitet. Vi ser det nærmere som et resultat af den måde vi som klub agerer på, og vi er tydelige omkring dét at vi gerne vil kunne rumme det der interesserer borgerne i vores lokalområde.
 
Vi har oplevet enorm stor interesse for vores måde at drive forening på i HA85. Særligt DGI har inviteret os til at fortælle om vores tilgang til opstart af aktiviteter, rekruttering og behandling af vores mange frivillige. Jeg har i løbet af året holdt ikke mindre end 10 oplæg om HA85 i løbet af året; det har været til DGI årsmøde, DGIs landsledelsesmøde, på frivilligkurser, til kommunale idrætskonferencer og senest hos en musikforening i Ansager.
 
Det er en flot opmærksomhed som alle i HA85 kan være stolte af at være en del af.
 
I løbet af 2022 startede vi disse nye hold og aktiviteter op:
Høvdingebold, Basketball, Mix Gym. & Styrke, Yoga og en Madklub
 
Udover de mange daglige og ugentlige holdaktiviteter, træning, kampe og stævner, vil jeg gerne fremhæve nogle af de andre ting vi også har gennemført:
 
Oprydning/arbejdsdag i februar
Tumletid fastelavn – en tradition vi håber, vil fortsætte
Standerhejsning
Kom i form stævne
Hvinningdaldagen i juni
Håndboldkaravanen
 
Fællesskabsstafetten med fælles aktiv aften med dans, gymnastik og Høvdingebold. Fællesspisning og morgenen efter løb en gruppe friske fodboldspillere depechen videre til ØBG
 
Lan-party
Julekoncert i samarbejde med Middelfartsparekasse – og Mark & Christoffer.
Sæt kryds 30. november hvor vi gør det igen – denne gang i den nye kirke.
 
Nissecup
Håndboldbrag i hallen
Badmintonklubmesterskaber for ungdom og senior.
 
3 udgivelser af HA85-bladet er kommet ud til alle husstande i området. Omdelt af U12 fodbold og badmintonafdelingen.
 
I løbet af året har vi budt velkommen til mange nye frivillige i HA85. Fra bestyrelsens side vil vi prøve at skabe rammerne til at I får en god oplevelse med at være en del af fællesskabet omkring HA85 – i mange år. Jeres indsats bliver meget værdsat og har stor betydning for rigtig mange børn, unge og voksne – og for jer selv.
Vi har også sagt farvel til en række trænere, udvalgsmedlemmer og andre der har varetaget en vigtig opgave i klubben i en kortere eller længere periode, og nu er stoppet af forskellige årsager. Tak for jeres værdifulde tid i klubben.
En særlig tak til de afgående i Håndboldudvalget, Lene og Jeppe, som gennem en længere årrække har bidraget til at skabe rammerne for utroligt mange gode oplevelser på håndboldbanerne. Og tak for jeres store opbakning til at få nye udvalgsmedlemmer godt i gang.
 
På sponsorsiden har vi kunnet fortsætte de rigtig gode samarbejder med lokale virksomheder:
Jeg vil gerne fremhæve Middelfart Sparekasse, Elgiganten, Vestjylland forsikring og ikke mindst vores hovedsponsor Bilernes Hus. Fælles for dem er, at vi ikke bare har et kontant sponsorat, men en fælles lyst til at lave samarbejder og lade aftalen gå begge veje.
Det er gået lidt under radaren, men i efteråret skrev vi under på en forlængelse af hovedsponsoraftalen med Bilernes Hus, så den løber til 31.12. 2024.
 
På sidste generalforsamling sagde jeg at vi i 2022 ville have fokus på det at skal være sjovt og udviklende at være frivillig i HA85, vi ville være til for medlemmerne og være et samlende sted for lokalområdet. Vores aktiviteter skal være relevante og de bedst mulige, lokale tilbud.
Det synes jeg vi har levet op til!
 
For det kommende år, som vi allerede er godt i gang med, vil vi fortætte med samme vision. Det ligger også i vores vedtægter.
Vigtig dato er 10. juni hvor vi igen afholder Hvinningdaldagen. Mere herom under eventuelt.
 
Et udvalg arbejder fortsat på en vision og plan for en kunstgræsbane på sportspladsen, ligesom vi også ønsker os et klubhusudvalg.
 
Vi glæder os til året som jo er mere end godt i gang, og håber at mange vil deltage i foreningens aktiviteter, enten som udøver eller frivillig – eller begge dele.