Det er med stor glæde og stolthed at vi idag kan fortælle, at vi har indgået fornyet aftale om hovedsponsorat med Bilernes Hus. Bilernes Hus vil således fortsat præge klubbens kamptrøjer, være synlige på skilte i hallen, i klubhuset og på klubbens online platforme de kommende 3 år.

Marketingchef i Bilernes Hus, Anja Povlsen fortæller:
– Da vi for snart 3 år siden valgte at blive hovedsponsor i HA85, var det fordi vi vidste, at klubbens ledere og trænere gør et kæmpe stort stykke arbejde for klubbens børn og unge mennesker. Det ville vi gerne bakke op om.

– I løbet af de seneste års tætte samarbejde er vi kun blevet bekræftet i, at det var den helt rigtige beslutning. I HA85 har vi mødt et engagement ud over det sædvanlige, og har opnået stor gensidig værdi af samarbejdet.
Derfor har vi naturligvis også valgt at fortsætte som hovedsponsor i HA85 for de kommende 3 år, hvor vi ser frem til endnu flere spændende projekter og events, hvor vi kan støtte op om hinanden, slutter Anja Povlsen.

Formand for HA85, Rasmus Munch siger om det fornyede partnerskab med Bilernes Hus:
– Vi kan som klub være meget stolte af denne aftale som er ret unik i foreningssammenhæng. Det er en stor anerkendelse af det arbejde som alle frivillige i HA85 yder på banerne, i hallen, i klubhuset, med udvalgsarbejde eller andre af de vigtige opgaver som skal løftes, for at vi kan give medlemmerne en god og attraktivt fritidsaktivitet.

– For os er Bilernes Hus en god og kreativ partner, som er åbne for vores idéer og måder at skabe værdi for hinanden. Det ser vi f.eks. ved deltagelse ved klubbens stævner, sjove konkurrencer og store engagement i det kommende halbyggeri – Bilernes Hus Arena i Hvinningdal.