Ordinær generalforsamling afholdt

Mandag 25. marts afholdte HA85 sin ordinære generalforsamling.

På aftenen i klubhuset redegjorde bestyrelsen for foreningens virke i 2018. Det var en gennemgang af de rigtig mange aktiviteter vi som foreningen har haft, både på hold-, afdelings- og ledelseniveau. Kasserer Frank Ifversen gennemgik det økonomiske resultat for året der er gået, og fremlagde budgettet for 2019.
Både beretningen og det økonomiske resultat, vidner om en sund og veldrevet forening.

På valg i bestyrelsen var Rasmus Munch og Morten Dixen Olseth, som begge modtog genvalg.

Derudover takkede Bent Svendsen af efter mange år i HA85 bestyrelse. Bent har været en vigtig person i HA85 i flere perioder, og har varetaget og løftet flere forskellige opgaver og poster, både som træner og i ledelsen. Bent har været et vigtig kulturbærer i klubben og vi har nydt godt af hans erfaring og netværk indenfor foreningslivet i Silkeborg.
Vi er glade for at Bent fortsætter det vigtige arbejde i gruppen omkring halprojektet og i Hvinningdal Lokalråd.
Tak for indsatsen Bent!

Nyvalgt til bestyrelsen er vi glade for at byde velkommen til Brian Kjøge Jensen.